Gửi tin nhắn
news

Các sản phẩm công nghệ cốt lõi của Ally Hydrogen đã được chọn thành công cho "Danh mục hướng dẫn quảng bá và ứng dụng phiên bản phần mềm đầu tiên của thiết bị kỹ thuật chính đầu tiên ở Tứ Xuyên

July 12, 2023

Gần đây, hai sản phẩm công nghệ cốt lõi của Ally Hydrogen, "Cỗ máy sản xuất hydro khí tự nhiên tích hợp" và "Các thiết bị hoàn chỉnh cho sản xuất hydro và trạm tích hợp hydro", were successfully selected for the "Guiding Catalogue for the Promotion and Application of the First Software Version of the First Major Technical Equipment in Sichuan Province (2023 Edition)" (announced by the Sichuan Provincial Department of Economy and Information Technology).

 

tin tức mới nhất của công ty về Các sản phẩm công nghệ cốt lõi của Ally Hydrogen đã được chọn thành công cho "Danh mục hướng dẫn quảng bá và ứng dụng phiên bản phần mềm đầu tiên của thiết bị kỹ thuật chính đầu tiên ở Tứ Xuyên  0

 

Là một động lực quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới bền vững của các thiết bị kỹ thuật lớn ở Sichuan,“Hướng dẫn Danh mục thúc đẩy và áp dụng phiên bản phần mềm đầu tiên của thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên ở Sichuan” rất quan trọng.Nó nhằm mục đích thúc đẩy các thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên ở Sichuan để phục vụ tốt hơn cho chiến lược lớn của quốc gia,nắm bắt các cơ hội lớn và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp sản xuất bằng cách tăng hướng dẫn và hỗ trợ cho các thiết bị kỹ thuật lớn.

 

Nghiên cứu và phát triển độc lập về công nghệ cốt lõi là chìa khóa để phát triển các doanh nghiệp sản xuất,và bộ thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên là một lĩnh vực quan trọng của công nghệ cốt lõiKể từ khi thành lập Ally Hydrogen, công ty luôn coi việc cung cấp năng lượng hydro hoàn hảo và các dự án năng lượng hydro là tầm nhìn của công ty.phát triển sâu lĩnh vực năng lượng hydro, và nhấn mạnh nghiên cứu và phát triển sáng tạo. Chúng tôi luôn tuân thủ để lái xe thiết bị nghiên cứu và phát triển với nhu cầu thị trường,thúc đẩy đổi mới công nghệ thông qua các ứng dụng trình diễn, và đạt được quản lý quy trình đầy đủ của các công nghệ mới từ "nghiên cứu thị trường → phê duyệt dự án → công nhận R & D → ứng dụng → quảng bá", tiếp tục thúc đẩy tiếp thị, quy mô,và ứng dụng công nghiệp của các sản phẩm mới.

 

 

tin tức mới nhất của công ty về Các sản phẩm công nghệ cốt lõi của Ally Hydrogen đã được chọn thành công cho "Danh mục hướng dẫn quảng bá và ứng dụng phiên bản phần mềm đầu tiên của thiết bị kỹ thuật chính đầu tiên ở Tứ Xuyên  1

 

This successful selection into the "Guiding Catalogue for the Promotion and Application of the First Software Version of the First Major Technical Equipment in Sichuan Province (2023 Edition)" is both an honor and an incentive for Ally HydrogenTrong tương lai, Ally Hydrogen sẽ tích cực phát triển các công nghệ, quy trình và thiết bị mới thông qua đổi mới công nghệ liên tục, tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển,và mở rộng năng lực sản xuất, liên tục cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi của công ty, làm cho đổi mới công nghệ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp,Khám phá một thị trường rộng hơn trong lĩnh vực năng lượng hydro.