Gửi tin nhắn
products

Máy tạo nitơ PSA hiệu suất cao Công suất nitơ 5 - 6000 Nm3 / H

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Ally Hi-Tech
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Gói đi biển
Thông tin chi tiết
Hiệu suất: Hiệu suất cao Tự động hóa: Hoàn toàn tự động
Công nghệ: Mô đun hóa độ tin cậy: Cao
Điểm nổi bật:

hệ thống sản xuất nitơ

,

máy phát điện nitơ công nghiệp


Mô tả sản phẩm

Máy tạo nitơ PSA hiệu suất cao 5 - 6000 Nm3 / h Công suất nitơ

 

Miêu tả quá trình

A booster is used to elevate the pressure of air. Một booster được sử dụng để nâng cao áp suất của không khí. Then, a refrigerating dryer is introduced to remove the moisture. Sau đó, một máy sấy lạnh được giới thiệu để loại bỏ độ ẩm. Finally, carbon molecular sieves beds is employed to separate the nitrogen from the oxygen, where a desirable nitrogen product will be guaranteed. Cuối cùng, giường sàng phân tử carbon được sử dụng để tách nitơ khỏi oxy, trong đó một sản phẩm nitơ mong muốn sẽ được đảm bảo.

The adsorbent is carbon molecular sieves. Chất hấp phụ là sàng phân tử carbon. It is just making use of the property that the adsorption rate of oxygen and nitrogen differs on the surface of the carbon adsorbent to adsorb O2 and desorb N2. Nó chỉ sử dụng đặc tính là tốc độ hấp phụ oxy và nitơ khác nhau trên bề mặt chất hấp phụ carbon để hấp thụ O2 và khử N2. The on/off valves are controlled by the programmable logic controller (PLC) to complete each cycle of adsorption and desorption and then nitrogen is produced with the required purity. Các van bật / tắt được điều khiển bởi bộ điều khiển logic lập trình (PLC) để hoàn thành mỗi chu kỳ hấp phụ và giải hấp và sau đó nitơ được tạo ra với độ tinh khiết cần thiết. The two adsorbers are in adsorbing and desorbing alternatively to ensure nitrogen to be generated constantly and steadily. Hai chất hấp phụ được hấp phụ và giải hấp xen kẽ để đảm bảo nitơ được tạo ra liên tục và ổn định.

 

Đặc tính kỹ thuật

  • Công nghệ tiên tiến với ít đầu tư
  • Đáng tin cậy và cả độ tinh khiết và số lượng nitơ đều ổn định
  • Mô đun hóa.
  • Điều khiển hoàn toàn tự động

 

Hiệu suất

  • Công suất nitơ: 5 ~ 6.000 Nm3/ h
  • Độ tinh khiết của nitơ: 95% ~ 99,999% (v / v)
  • Áp suất: 0,1 ~ 1,0MPa (G)
  • Điểm sương tại khí quyển
  • Áp suất: -40oC ~ -55oC

 

Tài liệu tham khảo

 

Máy tạo nitơ PSA hiệu suất cao Công suất nitơ 5 - 6000 Nm3 / H 0

Chi tiết liên lạc
Rachael

Số điện thoại : +8617345099892

WhatsApp : +8613668204078