Gửi tin nhắn
products

Nhà máy sản xuất Hydrogen Peroxide liên tục

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Ally Hi-Tech
Số mô hình: Hydrogen Peroxide
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: gói đi biển
Thời gian giao hàng: 10 ~ 15 tháng
Thông tin chi tiết
sản phẩm: H 2 O 2 Công nghệ: Trưởng thành
hoạt động: Ổn định Giá cả: Thấp
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài Năng suất: GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH
Điểm nổi bật:

nhà máy sản xuất hydro peroxide

,

sản xuất công nghiệp hydro peroxide


Mô tả sản phẩm

Hydrogen Peroxide sản xuất liên tục, hiệu quả năng lượng chi phí thấp

 

 

chi tiết nhanh

 

During the last four or five years the increasing use of hydrogen peroxide, not only in bleaching and the manufacture of other per-compounds, but also as a propellant and as a reagent in organic synthesis, has resulted in a great deal of work being carried out on alternative methods of manufacture to the electrolytic processes developed over the last fifty years. Trong bốn hoặc năm năm qua, việc sử dụng hydro peroxide ngày càng tăng, không chỉ trong tẩy trắng và sản xuất các hợp chất khác, mà còn là chất đẩy và làm thuốc thử trong tổng hợp hữu cơ, đã dẫn đến rất nhiều công việc được thực hiện về các phương pháp sản xuất thay thế cho các quá trình điện phân được phát triển trong năm mươi năm qua. Of these alternatives, that which has received the most attention has been the use of organic intermediates, particularly sub- stituted anthraquinols, which autoxidise to form hydrogen peroxide. Trong số các lựa chọn thay thế này, thứ được chú ý nhiều nhất là việc sử dụng các chất trung gian hữu cơ, đặc biệt là anthraquinol được phân loại, tự động hóa để tạo thành hydro peroxide.

 

Và đây chính xác là những gì Ally Hi-Tech sử dụng để sản xuất hydro peroxide.

 

Sơ đồ quy trình:

Nhà máy sản xuất Hydrogen Peroxide liên tục 0

Quá trình

 

In the presence of Pd catalyst, the alkyl anthraquinone dissolved in the organic solvent is hydrogenated to produce the alkyl anthra-hydroquinone, which is oxidized to get the hydrogen peroxide under given reaction conditions eventually. Với sự có mặt của chất xúc tác Pd, alkyl anthraquinone hòa tan trong dung môi hữu cơ được hydro hóa để tạo ra alkyl anthra-hydroquinone, được oxy hóa để có được hydro peroxide trong điều kiện phản ứng nhất định. Meanwhile the alkyl anthra-hydroquinone is converted into alkyl anthraquinone and the stream of working solution contained H2O2. Trong khi đó, alkyl anthra-hydroquinone được chuyển thành alkyl anthraquinone và dòng dung dịch làm việc có chứa H 2 O 2. The resulting stream of working solution is fed to the extraction column for extraction by using deminaralized water as extracting agent in a counter-current flow to produce H2O2, which is purified to form the finished product-H2O2 and it will be delivered to the storage tank. Dòng dung dịch làm việc được đưa vào cột chiết để chiết bằng cách sử dụng nước khử ion làm chất chiết trong dòng chảy ngược để tạo ra H 2 O 2, được tinh chế để tạo thành sản phẩm H2O2 thành phẩm và nó sẽ được đưa đến bể chứa . The solution of alkyl anthraquinone after treatment returns to the hydrogenation section for reuse. Dung dịch alkyl anthraquinone sau khi xử lý trở lại phần hydro hóa để tái sử dụng.

 

 

 

 

Chi tiết liên lạc
Rachael

Số điện thoại : +8617345099892

WhatsApp : +8613668204078